Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

12:00

June 07 2015

21:25
7405 5992 500

ellithor:

From a trip last fall to the Faroe Islands

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialugola lugola
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
toolate
21:24
7058 c4d9
Reposted fromrosewood rosewood viajustblog justblog
21:24
4205 9406 500

hazlindaelina:

El Born, Barcelona 

Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viasalami salami
toolate
21:24
Mieli coś wspólnego, niczym koc dla dwojga.
— John Maxwell Coetzee – Powolny człowiek
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
21:24
7040 7dd4 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro
toolate
21:23
1744 844c
Reposted fromintrigante intrigante
toolate
21:23
1829 54b7
Reposted fromintrigante intrigante
toolate
21:23
2001 ae7b
Reposted fromintrigante intrigante
toolate
21:22
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viaadurowe adurowe
21:22
3886 2efd 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaelegie elegie
toolate
21:22
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viaadurowe adurowe
21:21
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaadurowe adurowe
toolate
21:21
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaadurowe adurowe
toolate
21:21
5653 ba8c 500
Mazury, Poland

by Wiktoria Wieczorek
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viaadurowe adurowe
21:20
9440 9f2d 500

Actually, I’m a big softie and that’s why I’m covered in tattoos, everything is because I’m actually quite scared of everything. The point is that I’m naturally a quite fearful person, okay? … That’s what I trade on anyway, so I don’t go around all the time getting angry. It’s because I’m a sweetheart. I want everyone to love me.

toolate
21:20
toolate
21:19
tornqvistm
Reposted fromweightless weightless viamessclew messclew
21:19
1982 e50c 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamessclew messclew
21:01
2872 cce8 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamigotka migotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...